Ικαρος Α.Ε

Η εταιρεία ασχολείται με τον εξοπλισμό, την συντήρηση και την κατασκευή
πρατηρίων υγρών καυσίμων καθώς και ηλεκτρομηχανολογικών έργων από το 1991.
Η μακρόχρονη πείρα και η εξειδίκευση του ανθρώπινου δυναμικού, μας οδηγεί στην
προσφορά υψηλού επιπέδου υπηρεσιών και υλικών. Η εταιρεία έχει έδρα στην Καρδίτσα και
δραστηριοποιείται στην κεντρική Ελλάδα. Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας 5.500 τμ. που
βρίσκονται στο 3ο χλμ Καρδίτσας - Τρικάλων θα συναντήσετε μεγάλο εκθεσιακό χώρο με όλα
τα προϊόντα σε λειτουργία, τα γραφεία, αποθηκευτικούς χώρους, σύγχρονο χώρο επισκευών και ελέγχων κ.α.
  Η ΙΚΑΡOΣ Α.Ε διαθέτει υψηλής ποιότητας προϊόντα που καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες των
πετρελαϊκών εταιρειών καθώς και ανεξάρτητων πρατηρίων.

Built with HTML5 and CSS3
Copyright © 2015 Global Design

UA-15980541-39