Τσιώνα Κατασκευές

Η ΤΣΙΩΝΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ είναι μια τεχνική εταιρία, της οικογένειας Τσιώνα, που ασχολείται με την αξιοποίηση των ακινήτων στην Καρδίτσα.Συνέχεια της δραστηριότητας του τεχνικού γραφείου του Πολιτικού ΜηχανικούΤάσου Τσιώνα και της Αρχιτέκτων Πιπίτσα Φιλίππου-Τσιώνα που ιδρύθηκε στην Καρδίτσα το 1978 και δραστηριοποιείται από τότε στον τομέα μελέτη και κατασκευή κάθε ιδιωτικού έργου.

Built with HTML5 and CSS3
Copyright © 2015 Global Design

UA-15980541-39